• Hotline:
  • 0

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân - Bình Thuận


Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân - Bình Thuận

Tổng quan dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân  

  • Vị Trí: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
  • Công suất: 1 x 600 MW
  • Khởi công: 4/2016
  • Dự kiến phát điện: 12/2019