• Hotline:
  • 0

Chiếu sáng sân Tennis Trường Đại Học Bách Khoa, TPHCM


Chiếu sáng sân Tennis Trường Đại Học Bách Khoa, TPHCM

Trường Đại học Bách khoa là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật lớn của Việt Nam, thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.